דורון יוספיאן

בן 32 - מנהל המחשוב (המוח של הרדיו)

תורם מזמנו לטובת הקהילה הפרסית בישראל

 

למעלה